Spirituális Energetikai Gyógyító kezelések

A Fehér Sámán

" Amikor megértjük, hogy a Föld él, meghalljuk hívó szavát: óvjuk életét. Amikor megértjük, hogy minden mindenhez kapcsolódik, olyan cselekedetekre érzünk késztetést, melyeket az együttérzés táplál: hogy valóságosan együtt érezzünk minden földi élőlénnyel. Ez az érzés az alap, melyre közösséget építhetünk, ahol találkozhatunk és együtt megtalálhatjuk a közös irányt, ami vezérli tetteinket."

CsillagSólyom

 

Tel.: 06 20 406 6745

Email: vmarianna035@gmail.com

A sámánizmus egyidős az emberiség megjelenésével és egy ma is változatlan hatékonysággal működő, élő gyakorlat, nem vallás vagy doktrína, a természet nem egyházi jellegű. Az egység, az összefüggés, a szentség, az egészség, a tudatosság, a tisztelet, a becsület útja. A sámánok közvetlen tapasztalattal rendelkeznek a valóság energikus természetéről. Az anyagi világ egy finomabb energetikai birodalom kifejeződése, melyben minden mindennel és mindenkor kapcsolatban áll. Mindannyian a természet részei vagyunk és az élet hálójában kapcsolódunk minden szinten: spirituálisan, biológiailag, ökológiailag és szociálisan. A sámán a természettel, az állatokkal, a növényekkel és a szellem világgal van összehangolva, így minden természetes elemet használ az egység visszahozása érdekében.

Az új sámánok – a Föld új gondozói, akik békésebb világot álmodnak. Még ha nem is rázunk tollakkal és csörgőkkel, vagy olvasunk dobott csontokból, még mindíg sámánok vagyunk, bevonva a valóság világító természetét, segítünk a betegek gyógyításában, a betegségek megelőzésében és segítjük a haldoklót utazásában a Szellem világába. Segítünk abban, hogy születhessen egy lehetséges világ, melyben a folyók ismét tiszták, a levegő lélegezhető és ahol képesek vagyunk segíteni a szenvedőknek. Segítünk visszatalálni a természethez.

A Sámánizmus szemszögéből szinte minden betegség gyógyítható a betegség gyökerének eltávolításával. Azért szinte, mert kivételt képeznek ez alól azon esetek, ahol a lélek leszületése előtt felvállalta az állapotot, ill. ha a betegség tanító jelleggel bír a beteg életében. Betegségek okának minden esetben valamilyen életeseményt, fizikai vagy érzelmi traumát jelöl meg (Blueprint az energiatestben), melynek során negatív blokkok jönnek létre, erővesztés, vagy lélekvesztés történik. Mindez az egyensúlyi állapot felbomlásához vezet, mely fizikai vagy mentális betegségben manifesztálódik (pl. depresszió, krónikus fáradtság, fóbiák, ekcéma vagy akár a rák).

Mielőtt a betegség felfedi magát a fizikai vagy érzelmi szinteken, kondíciói manifesztálódnak az energetikai vagy fény energia mezőbe (LEF-Light Energy Field). A fény energia mező aura néven ismert és minden élőlényt körülvesz. A LEF információt tartalmaz genetikai történeteinkről, a családunkban zajló pszichológiai drámákról, betegségekről, meghatározza, hogyan fogjuk meggyógyítani azokat. Ezek az információk a mezőben tárolt lenyomatok formájában kerülnek kódolásra. Ha nem frissítjük a LEF minőségét, akkor ugyanazokat a drámákat éljük meg, mint a szüleink, nagyszüleink: sikereiket, kudarcaikat, fájdalmaikat és elveszett szerelmeiket. Végül megismételjük az életüket.

Minden lenyomat a LEF-ben egy csakrához kapcsolódik. Amikor a lenyomat valami folytán nyugvó állapotából aktiválódik a csakrán keresztül, annak toxikus adatállománya a központi idegrendszer számára továbbításra kerül. Vagyis a lenyomat a forrás, a csakra a vezető, az idegrendszer az elosztó hálózat. Amikor a LEF minőségét javítjuk a trauma és a betegség lenyomatának tisztázásával, létrehozzuk az egészségre jellemző energetikai feltételeket- és a betegség el is múlik. Az immunrendszer ereje elszabadul, a fizikai gyógyulás felgyorsul.

Ez a Sámán Energia Gyógyítás alapja: a rendkívüli egészség megteremtése és fenntartása, hogy egészségi állapotunk megegyezzen az élettartamunkkal. A sámán tudja, hogy az energiatesten keresztül módosíthatjuk génjeinket. A Sámán Energia Gyógyítás lényege: hogy módosítjuk genetikai kifejezésünket az egészség megteremtése érdekében.

Amikor a betegség már megjelent, sokkal több gyógyító munkát kell végezni, ami túl mutat a tradícionális orvosi modellen a beteg fizikai és érzelmi kondíciójának kezelése terén. Tisztítani kell az energiamezőben található Blueprintet, mely a szervezetet informálja, hogyan kreálja a betegséget energetikai szinten. Ha ezt nem távolítjuk el, a betegség ismét megjelenik ugyanabban vagy más formában. Vagyis pl. rák esetében a kemoterápia és a sugárkezelés kezeli a fizikai testben már manifesztálódott állapotot, de nem a betegség gyökerét szünteti meg és ezért, akár évekig tartó nyugalmi állapot után, az energetikai testben meglévő lenyomat ismét manifesztálódik a fizikai testbe. A Sámán Energia Gyógyászat ezt a Blueprintet célozza meg (a betegség gyökerét). Az energiatestben szereplő lenyomatok vagy Blueprintek, származhatnak jelen életünk különböző szakaszaiból és a DNS-nek köszönhetően örökölhetjük őseinktől is.

A DNS öröklött a gének által. A DNS azért fontos, mert nemzedékről nemzedékre átadja az örökletes információkat. A DNS a test kezelési kézikönyve, minden olyan utasítást hordoz, mely szükséges a szervezet teljes anyagának és szerkezetének elkészítéséhez, mely által a szervezet működni képes. Az egyén összes sejtje ugyanazt a DNS-t tartalmazza, mely egyben adott személy identitását teremti meg. Olyan nunkleinsav, mely képes önreplikációra, és önmagáról is azonosító másolatot készít. A DNS teszi lehetővé a genetikai anyag átadását egyik generációról a másikra. Tartalmazza a kódot minden fizikai tulajdonságunkra, valamint a test összes funkciójára vonatkozó utasításokat, beleértve a növekedést, a fejlődést és a replikációt. A gén egy specifikus számsor a kromoszómán található DNS-ben. A gének örökletes információt hordoznak és ellenőrzik az öröklött vonások továbbítását és kifejezését.

Glen Rein sejtbiológus felfedezte, hogy a negatív érzelmek a DNS molekulákat zsugorítják, míg a pozitív érzelmek hatására ellazulnak. 1952-ben Winfried Schumann német fizikus felfedezte a Föld frekvenciáját (Schumann rezonancia) és a tudomány azóta bebizonyította, hogy a DNS szálak ugyanazon a földfrekvencián keresztül kommunikálnak egymással. És itt térünk vissza a sámánizmushoz, amely a minden egy egységébol indul ki, vagyis egyazon energiamező részesei vagyunk mindannyian: minden mindenre hat és mindennel kapcsolatban van.

A tudományos kutatások azt is bizonyították, hogy kémiai szinten a tudat és az érzelmek közvetlenül érintik testünk sejtjeit. Amikor elnyomjuk érzelmeinket, egy vegyi anyag szabadul a véraramba, eljut a szervezetben található sejtreceptorokhoz, ahol az érzelmek tárolódnak és blokkolják őket. Ekkor a sejtek nem képesek kommunikálni a test többi sejtjével. Ha ezek a sejt-receptorok hosszú ideig blokkolva maradnak, nagy a valószínűsége annak, hogy betegségek manifesztálódnak azon a területen, ahol az elfojtott érzelmek blokkot okoztak.

Szintén tudományosan bizonyítást nyert, hogy testünk sejtjei különböző mértékben regenerálódnak (pl. a májsejtek 6 héten belül, a gyomor bélsejtjei 3 nap alatt, a szem sejtjei kevesebb, mint 48 óra alatt). Mielőtt a beteg sejt elpusztulna, memóriáját tovább adja a következő sejtnek, melyben regenerálódik és manifesztálja önmagát. Tehát az új sejt, az előző sejt pontos másolata, örökíti a degeneratív memóriát egyik generációról a másikra. Hacsak a lenyomatot a LEF-ből el nem távolítjuk. Ha ezt megtesszük, mivel a tiszta állapot manifesztálódik a fizikai testben, annak minden sejtjében, az új sejtek már a tisztított memóriát öröklik meg és a szervezet a felszabadult immunrendszer segítségével meggyógyítja önmagát.

Egyedül a Sámán Energia Gyógyítás képes arra, hogy időben utazva, meggyógyítsa a családban élő olyan személyeket, akik még élnek, vagy azokat is, akik már nincsenek a fizikai világban közöttünk. Mivel minden az egységes energia része és az energia testben nincs múlt, jelen, jövő, csak a lenyomat van, a Sámán Energia Gyógyítás e tekintetben időn és téren túl is hatással bír. Különösen akkor van ennek jelentősége, amikor pl. egy kisgyermek súlyos betegséggel születik. Ilyenkor nagyon gyakran az ősök lenyomatai, melyek nem kerültek eltávolításra, de ezáltal öröklődésre igen, manifesztálódnak az utód fizikai testében. A Sámán Energia Gyógyítás a spirituális világ gyógyítói vezérletével képes ilyenkor visszamenni az időben, akár a már elhunyt hozzátartozókhoz és megkeresni azt az eseményt, mely a jelenben manifesztálódott betegség kiváltó oka volt. Ezt a spirituális energia világában eltávolítjuk, és mivel ott nincs múlt, jelen és jövő, ugyanígy eltávolításra kerül az örökösök energetikai mezejéből is. Hiszen az energia mezők, de a DNS-ek is kommunikálnak egymással. Amikor az egyik családtag energetikai mezejét megtisztítjuk az automatikusan felülírja a vele kapcsolatban állók energetikai mezejét. Gyermekek 21 éves korukig vannak energetikailag összekötve főleg az édesanyával ("a köldökzsinór él tovább"), de fiúk esetében az édesapával is.

Ahogy a páciens pszichoszomatikus betegséget kreál, az energia gyógyításon keresztül létrehozzuk a pszichoszomatikus egészséget. A Sámán Energia Gyógyítás egyszerre hat: érzelmi, lelki, spirituális és fizikai szinten. A sámán dobjának rezonanciája segítségével utazást tesz az Alsó, Középső vagy Felső Világban, követi az Univerzumban jelen lévő gyógyító erők hívását és kéri Őket, mutassák meg ill. tegyék azt, ami a legnagyobb gyógyulást eredményezi adott páciens esetében. Ez nem azt jelenti, hogy valakit a sámán megkezel és elfújták a meglévő állapotot, hanem a betegség gyökerét, az okát szüntették meg, és egy olyan egyensúly állapot jön létre ismét, ahonnan a gyógyulási folyamat néha külső segítséggel állapottól függően (pl. fejlesztések, gyógytorna), de be tud indulni. A kezelések száma minden esetben eset függő.

A spirituális gyógyítás, szemben a hagyományos orvoslással vagy a természetgyógyászattal, nem anyagi síkon folyik. A sámán tevékenysége nincs korlátozva térben és időben, a kezelés épp olyan hatékony személyesen, mint távban, mert minden a spirituális világban történik. A kezelés nem érinti a mindennapi tevékenységet, csak nyitottságot igényel az Univerzum gyógyító energiáinak befogadására.

Sámánnak születni kell. Hogy kivel szeretnének dolgozni, arról a Szellemvilág dönt még a lélek leszületése előtt. A sámán élete során egyre több és egyértelműbb hívást és beavatást kap, melyek végül felvállalt életfeladatához terelik. Minden sámán egyedi kapcsolattal rendelkezik a spirituális világgal, módszereit egyedileg fejleszti ki szellemi vezetői segítségével.

A sámánizmusban nem szükséges hinni, nem vallás, maximálisan tapasztalaton alapuló, személyes spirituális gyakorlat, melynek bázisát a Spirituális Világgal való közvetlen kommunikáció képezi.

A Sámán Energia Gyógyítás segíthet:

 • aki szeretné megszakítani káros szokásait, de eddig nem sikerült
 • aki szeretné megállítani az ismétlődő mintákat
 • aki szeretne megszabadulni a félelemtől, haragtól, bizonytalanságtól és egyéb kellemetlen érzelmektől
 • aki az utódokra való tekintettel szeretné az energetikai lenyomatokat, genetikai kódokat törölni
 • aki szeretne megszabadulni a múltbéli élet karmikus lennyomataitól
 • aki spontán rezonancia emelést szeretne: Magasabb rezonanciájú, friss energiával a szervezet rezonancia szintjének emelése, a rezonancia szint emelkedés okozta fizikai tünetek enyhítése
 • aki gyógyulni szeretne a Spirituális Világgal
 • Energetikai tisztító kezelések
 • Lélek megújítás
 • Lélek részek visszahívása (traumák után)
 • Lélek kivonás, átok és rontás levétel
 • Itt ragadt vagy elhalálozott lélek átkísérése, lélek vezetés
 • Elveszett erő állatok megkeresése és vissza juttatása (halmozottan szerencsétlen események utalhatnak rá)
 • Elhalálozott szeretteinkkel való kapcsolat felvétele és kommunikáció, médiumi tevékenység
 • Föld és ház tisztítása a harmónikus környezetért
 • Kapcsolatok harmonizálása
 • Jövőbe látás a Spirituális Világ segítségével
 • Föld Anya és minden élőlénye gyógyítása

A gyógyítás mellett mágusként is tevékenykedem, de kizárólag csak a Fényt és a jót szolgálva. E tekintetben keressenek bizalommal, ha védelemre, tisztításra, vizsgákhoz támogatásra, kapcsolatok javítására, elakadt helyzetekben váratlan szerencsés fordulatokra, tárgyalások, jogi perek sikeres kimenetelére az igazság oldalán, sikeres üzletkötésre, állások elnyerésére, forgalom/bevétel növelésére lenne szükségük. A szertartások gyorsak és garantáltan hatékonyak.

 

 

REZONANCIA EMELÉS
A GYERMEKEK VÉDELME
ADATVÉDELEM